fbpx

Draudžiamos siuntos

Draudžiamos siuntos2018-10-31T20:39:09+00:00

Daiktai, kurių AJ Paslaugos neveža:

Uždrausti vežti daiktai – daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (vežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorije vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:
TABAKO GAMINIAI, alkoholiniai gėrimai.
Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
Greitai gendantys maisto ir nemaisto produktai.
Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai.
Toksiški ar koroziją sukelentys tirpalai.
Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.
Žmogaus palaikai ar kūno dalys.
Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.
Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.
Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.
 AJ Paslaugos neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. AJ Paslaugos turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju AJ Paslaugos imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to AJ Paslaugos patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.